تمدید مهلت دریافت چکیده مقاله
بنابر نظر شورای سیاستگذاری همایش ،مهلت دریافت چکیده مقالات تا دهم آبان ماه 1398 تمدید شد.
1398/07/21 ادامه مطلب


یادداشت دکتر شفیعی کدکنی به مناسبت سالروز تولد مرحوم استاد ایرج افشار
حدود نیم‌قرن با او زندگی كردم در كوه و دشت، در سفر و حضر، در وطن و سرزمین‌های بیگانه، و یک جملهٔ سیاسی از او نشنیدم.او روزنامه نمی‌خواند و در منزلش رادیو و تلویزیون نداشت. به راستی او، اهل سیاست نبود و اهل هیچ حزب و دسته‌ای نبود ولی یک سیاست بزرگ را همواره پیش چشم‌ داشت و با آن زندگی می‌كرد و آن سیاست، مصلحتْ‌اندیشی دربارهٔ ‌سرنوشت جهانِ ایرانی بود. به همین دلیل، هم موردِ احترام دكتر محمد مصدّق، و اللّهیار صالح بود و هم مستشار مؤتمن سیّد حسن تقی‌زاده. در مراكز علمی جهان و در حوزه‌های ایران‌شناسی دانشگاه‌های كرهٔ زمین، هیچ‌كس از معاصرانِ ما، اعتبار و حرمت ایرج افشار را ندارد. البته، در کنارِ او، یارشاطر را هم به یاد می‌آورم.
1398/07/16 ادامه مطلب


شرح حال مرحوم استاد ایرج افشار از زبان دکتر عبدالحسین آذرنگ
شرح حال مرحوم استاد ایرج افشار از زبان دکتر عبدالحسین آذرنگ
1398/07/16 ادامه مطلب


معرفی همایش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در جهت ایجاد فضای مناسب برای نقد، نوآوری و نظریه پردازی، و توسعه و تعمیق پژوهش در حوزه های گوناگون علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز مطالعه و تحلیل آثار مرتبط با این حوزۀ مطالعاتی در کشور، افزون بر پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی، هر ساله اقدامات و فعالیت های علمی متنوعی را برنامه ریزی و اجرا می کند که برگزاری نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و ... از جملۀ این برنامه هاست.
1398/06/03 ادامه مطلب


برگزار کنندگان