این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری نخستین همایش ملی نام آوران به صورت مجازی
ضمن پوزش از تغییر برنامه‌های اعلام شده، نخستین همایش ملی نام‌آوران ادبی و فرهنگی معاصر ایران( کارنامه علمی استاد ایرج افشار) به مناسبت زاد روز استاد ایرج افشار همایش در تاریخ


more2020-09-29Voting is0 time
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
0
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر