اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخباربرگزاری کارگاه نسخه پژوهی
برگزاری کارگاه نسخه پژوهی در روز همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران (کارنامه علمی استاد ایرج افشار)


more2020-02-02Voting is1 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

تمدید مهلت ارسال مقالات
نظر به درخواست‌های مکرر پژوهشگران، مهلت ارسال مقالات تمدید شد.


more2020-01-20Voting is1 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر