اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

معرفی مجموعه مقالات « سواد و بیاض»
ایرج افشار، ایران‌شناس نامی، بسیاری از دستاوردهای پژوهشی خود را به شکل پراکنده در مجله‌های مختلف منتشر می‌کرد. در پی گذر سال‌ها و دشواری دستیابی به آن مجلات، استاد باستانی پاریزی به افشار پیشنهاد داده این مقاله‌ها را جمع‌آوری و در قالب مجموعه مقالات منتشر کند. حاصل کار مجموعه دو جلدی «سواد و بیاض» است که در سال‌های 1344 و 1349 از سوی کتابفروشی دهخدا منتشر شده است.


more2019-12-21Voting is2 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
2

خاطرات بی بی سیمین طاهری بویراحمدی از استاد ایرج افشار
در سال 1371 و یا کمی بیشتر، ایشان به همراه آقای دکتر مهدوی به منزل ما در یاسوج تشریف آوردند که برای دیدن پدرم به دهدشت بروند. من و بچه‌هایم افتخار میزبانی آنها را داشتیم و از زیارتشان بسیار خوشحال گشتیم. بعد از احوالپرسی، میوه و چای برای پذیرایی آوردم.


more2019-12-13Voting is1 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

تمدید مهلت دریافت چکیده مقاله
بنابر نظر شورای سیاستگذاری همایش ،مهلت دریافت چکیده مقالات تا دهم آبان ماه 1398 تمدید شد.

more2019-10-13Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

شرح حال مرحوم استاد ایرج افشار از زبان دکتر عبدالحسین آذرنگ
شرح حال مرحوم استاد ایرج افشار از زبان دکتر عبدالحسین آذرنگ


more2019-10-08Voting is12 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
12

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر