اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت دریافت چکیده مقاله
بنابر نظر شورای سیاستگذاری همایش ،مهلت دریافت چکیده مقالات تا دهم آبان ماه 1398 تمدید شد.

more2019-10-13Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

شرح حال مرحوم استاد ایرج افشار از زبان دکتر عبدالحسین آذرنگ
شرح حال مرحوم استاد ایرج افشار از زبان دکتر عبدالحسین آذرنگ


more2019-10-08Voting is1 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

یادداشت دکتر شفیعی کدکنی به مناسبت سالروز تولد مرحوم استاد ایرج افشار
حدود نیم‌قرن با او زندگی كردم در كوه و دشت، در سفر و حضر، در وطن و سرزمین‌های بیگانه، و یک جملهٔ سیاسی از او نشنیدم.او روزنامه نمی‌خواند و در منزلش رادیو و تلویزیون نداشت.

به راستی او، اهل سیاست نبود و اهل هیچ حزب و دسته‌ای نبود ولی یک سیاست بزرگ را همواره پیش چشم‌ داشت و با آن زندگی می‌كرد و آن سیاست، مصلحتْ‌اندیشی دربارهٔ ‌سرنوشت جهانِ ایرانی بود. به همین دلیل، هم موردِ احترام دكتر محمد مصدّق، و اللّهیار صالح بود و هم مستشار مؤتمن سیّد حسن تقی‌زاده.
در مراكز علمی جهان و در حوزه‌های ایران‌شناسی دانشگاه‌های كرهٔ زمین، هیچ‌كس از معاصرانِ ما، اعتبار و حرمت ایرج افشار را ندارد.
البته، در کنارِ او، یارشاطر را هم به یاد می‌آورم.


more2019-10-08Voting is5 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
5


صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر