این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

معرفی همایش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در جهت ایجاد فضای مناسب برای نقد، نوآوری و نظریه پردازی، و توسعه و تعمیق پژوهش در حوزه های گوناگون علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز مطالعه و تحلیل آثار مرتبط با این حوزۀ مطالعاتی در کشور، افزون بر پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی، هر ساله اقدامات و فعالیت های علمی متنوعی را برنامه ریزی و اجرا می کند که برگزاری نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و ... از جملۀ این برنامه هاست.


پژوهشکده زبان و ادبیاتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در جهت ایجاد فضای مناسب برای نقد، نوآوری و نظریه پردازی، و توسعه و تعمیق پژوهش در حوزه های گوناگون علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز مطالعه و تحلیل آثار مرتبط با این حوزۀ مطالعاتی در کشور، افزون بر پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی، هر ساله اقدامات و فعالیت های علمی متنوعی را برنامه ریزی و اجرا می کند که برگزاری نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و ... از جملۀ این برنامه هاست.

     پژوهشکدة زبان و ادبیات نیز بر اساس آنچه بیان شد، علاوه بر فعالیت های پژوهشی، اجرای چنین برنامه هایی را در برنامۀ راهبردی پنجسالة خود پیش‌بینی کرده است. مجموعه همایش های ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران که قرار است سالانه برگزار شود و هر سال به یک شخصیت علمی و فرهنگی اختصاص یابد، بر همین مبنا در برنامۀ راهبردی پژوهشکدۀ زبان و ادبیات گنجانده شده است که نخستین آن به بزرگداشت استاد ایرج افشار اختصاص دارد. اهداف عمدة این همایش ملی، عبارتند از:

-  تجلیل از شخصیت‌ فرهنگی و ادبی استاد ایرج افشار

- بررسی و معرفی آثار و خدمات ارزندۀ فرهنگی و علمی- پژوهشی استاد ایرج افشار

- ترویج و تقویت فرهنگ ایران دوستی و اهتمام به گردآوری، حفظ و معرفی میراث های ارزشمند فرهنگی و ادبی ایران

- معرفی استاد ابرج افشار به عنوان یک الگوی مناسب فرهنگی و ادبی به دانشجویان و جوانان علاقه مند به فرهنگ و ادب کشور.

 

محورهای همایش:

 

 

 

-ایرج افشار: دانش، روش، پژوهش (نوآوری و خلاقیت)

-ایرج افشار و احیای میراث‌های کهن و معاصر ایران

-ایرج افشار و نامه‌ها و مکتوبات

-ایرج افشار و مطالعات ادبی

-ایرج افشار و مطالعات تاریخی (قاجار پژوهی، ...)

-ایرج افشار و مطالعات ایران‌شناسی

-ایرج افشار و کتاب شناسی و فهرست نگاری

-ایرج افشار و نشریات و مجلات

-ایرج افشار و مستشرقان

-ایرج افشار و عکس‌های ایران

-زندگی و سلوک اجتماعی و فرهنگی ایرج افشار

-موقوفات افشار

 

 

تاریخ‌های مهم:

-آخرین مهلت ارسال چکیده: 10 آبان ماه 1398

-آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1 بهمن ماه 1398

-تاریخ برگزاری همایش: 4 اسفندماه 1398

 

 *شرکت در این همایش هزینه ای ندارد.

نشانی دبیرخانه:

 

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبان و ادبیات

دبیر علمی همایش: دکتر مریم شریف‌نسب

دبیر اجرایی همایش: دکتر لیلا الهیان

تلفن تماس: 09229021004

نشانی رایانامه: naamavaran1@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 back2019-08-25Voting is2 time