این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال مقالات
نظر به درخواست‌های مکرر پژوهشگران، مهلت ارسال مقالات تمدید شد.

 

نظر به درخواست‌های مکرر پژوهشگران، مهلت ارسال مقالات برای شرکت در نخستین همایش ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران (کارنامه علمی استاد ایرج افشار) تا روز شنبه پنجم بهمن ماه تمدید شد. بدیهی است این مهلت به هیچ روی تمدید نخواهد شد.


دبیرخانه نخستین همایش ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران (کارنامه علمی استاد ایرج افشار)back2020-01-20Voting is1 time