این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 نخستین همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران (کارنامه علمی استاد ایرج افشار) روز یکشنبه چهارم اسفندماه ۱۳۹۸ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.back2020-02-19Voting is2 time