این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 نظر به تصمیم هیئت رئیسه نخستین همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران، همایش در روز یکشنبه  چهارم اسفندماه 1398 برگزار نمی گردد و لغو شده است.
اخبار بعدی برگزاری همایش به اطلاع خواهد رسید.

back2020-02-22Voting is2 time