این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 استاد ایرج افشار 18 اسفندماه سال 1389 درگذشت. یادش جاودان و شیوه و سلوکش مانا باد. دبیرخانه نخستین همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران (کارنامه علمی استاد ایرج افشار) سالروز درگذشت استاد را به تمامی پژوهشگران عرصه فرهنگ تسلیت عرض می کند.

تصویر زیر را بانو بی بی سیمین طاهری بویراحمدی برای دبیرخانه همایش ارسال فرموده اند.back2020-03-07Voting is2 time