این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزاری نخستین همایش ملی نام آوران به صورت مجازی
ضمن پوزش از تغییر برنامه‌های اعلام شده، نخستین همایش ملی نام‌آوران ادبی و فرهنگی معاصر ایران( کارنامه علمی استاد ایرج افشار) به مناسبت زاد روز استاد ایرج افشار همایش در تاریخ

 ضمن پوزش از تغییر برنامه‌های اعلام شده، نخستین همایش ملی نام‌آوران ادبی و فرهنگی معاصر ایران( کارنامه علمی استاد ایرج افشار) به مناسبت زاد روز استاد ایرج افشار همایش در تاریخ 16 مهر 1399 از ساعت 8:30 لغایت 16 به صورت برخط  برگزار خواهد شد. 
دسترسی به همایش از طریق لینک زیر میسر خواهد بود:
 
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-n3h-4pr
 
 
  همچنین در صورت نیاز، از طریق لینک زیر شیوه اتصال به همایش آموزش داده شده است:
 
http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/19414/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
 
 
 
 پیشاپیش از همکاری و حضور شما در این رویداد فرهنگی و علمی سپاسگزاریم.
 دبیرخانه نخستین همایش نام‌آوران ادبی و فرهنگی معاصر ایران
 


back2020-09-29Voting is0 time