این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


-آخرین مهلت ارسال چکیده: 10 آبان ماه 1398

-آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 1 بهمن ماه 1398

-تاریخ برگزاری همایش: 4 اسفندماه 1398